Om hambo

Historia

Hambons ursprung har varit omstritt. Den utvecklades dock troligen kring förra sekelskiftet ur polskan som under 1800-talet var den vanligaste pardansen på den svenska landsbygden. Vid förra sekelskriftet kom också de första kompositionerna av särskilda hambomelodier.

Hambon har tydlig betoning på den första taktdelen. Musiken är alltid indelad i grupper om åtta takter.

Bild Våga

Hambo, som dansas till musik i 3/4 takt, tillhör de svenska gammaldanserna. Den är närbesläktad med polska och var ursprungligen en variant av polkamazurka.

Trio KAP XL

2019 års spelmän består av Karin Denkert, Andreas Idh, Paul Sjödin, Leif Denkert.​
”Trio KAP XL är en grupp folkmusiker som tycker om att spela till dans. Tre av oss har dansat Hälsingehambon men alla är dansanta och uppskattar bra dansmusik. Därför har vi skaffat en bred repertoar av polskor och gammeldans som vi tycker om och som brukar uppskattas av dansare. Det är inspirerande för alla när musik och dans blir till ett.​
Gott samspel och mjukhet är kännetecken för vår musik.”​

Vill du provlyssna hur årets spelmän låter? Provlyssna gärna… och ta en sväng om!

_____________________________________________

BESKRIVNING AV HAMBO

Hambosteget såsom det beskrivs i Gillesdanser I Norden.

HAMBO dansas i ¾-takt.Bild 004

Indansning

Kavaljer: Vänster dalsteg, höger dalsteg och ett tresteg eller tre gångsteg med början på vänster fot varpå omdansningen börjar med höger fot på fjärde takten.

Dam: Höger dalsteg, vänster dalsteg och ett tresteg eller tre gångsteg med början höger fot.

På förste taktdelen i fjärde takten isätter damen vänster fot i golvet med böjning av benet och vilar med höger fot intill vänster med tyngdpunkten kvar på vänster fot på andra taktdelen. På tredje taktdelen tar man ett kort steg framåt med höger fot.

Omdansning

Kavaljer: På första taktdelen isättes efter ett steg framåt och böjning av benet den högra foten. På andra taktdelen sättes den vänstra foten på tvären framför höger fot och omedelbart påbörjas på vänster fotsula en vridning av kroppen medsols. Under fortsatt vridning på tredje taktdelen sättes höger fotsula intill vänster hålfot med tyngdpunkten kvar på vänster fot. Dessa moment upprepas tre gånger.

Dam: På första taktdelen isättes efter ett steg framåt och böjning av benet den vänstra foten på tvären framför höger fot, samtidigt som en vridning medsols påbörjas. På andra taktdelen isättes höger fotsula intill vänster hålfot under fortsatt vridning medsols, med tyngdpunkten kvar på vänster fot. På tredje taktdelen tages ett kort steg framåt på höger fot. Dessa moment upprepas tre gånger. Omdansningen sker med ett helt varv per takt.

Utdansning

Sker på en takt med tre gångsteg för både kavaljer och dam.

Fattningar

Följande fattningar är tillåtna:

Sluten fattning nr 2 – “Hambofattning”

Sluten fattning nr 3 – “Dubbel midjefattning”

_____________________________________________

LoggaHamboTransp

Hårga-Bollnäs-Arbrå-Järvsö