Detta bedöms i Hälsingehambon

Hälsingehambo är en mjuk och kraftfull nighambo med betoning på 1:a taktdelen genom hela dansen. Dansen ska flyta på i en jämn rörelse framåt genom alla 8 takter i reprisen.

Paren blir bedömda för teknik, balans, samdansning och följsamhet till musiken. Helhetsintrycket påverkar, mer än detaljer, domarnas val av bedömningssiffror.

Domarna lämnar en bedömningssiffra var för varje danspar, vid varje etapp. Etapperna dansas på olika underlag och att bemästra dessa är en av utmaningarna i Hälsingehambon. Slotterängen i Hårga och gräsytan på Fagernäs kan på vissa ställen vara gropiga. Skulle ett par vid ett enstaka tillfälle halka och komma ur balans, ger domarna dem en ny chans i nästa repris.

En annan utmaning i Hälsingehambon är att hålla stilen hela etappen igenom, 8 minuter för huvudklassen och 4 minuter för ungdomar och seniorer. Domarna har möjlighet att döma när som helst under dansen förutom under den sista minuten då paret kan flirta fritt med publiken för att vinna publikens pris.

I finalen, där de par som gett bäst helhetsintryck dansar, fokuserar domarna mer på detaljer vid bedömningen. Detaljerna kan väga olika tungt för varje enskild domare och på så vis kan domarna ge olika domarpoäng. Att vinna är en ära, men alla som dansar Hälsingehambon gör en fantastisk prestation.

Lycka till alla dansare – och kom ihåg att visa energi och dansglädje för det är det allra viktigaste!

Hälsingehambons tävlingskommitté

Gabriella Bäcklin, Sigtuna
Monica Ohlsson, Segersta
Sofia Lindström, Järvsö
(vakant)

Tävlingskommitté har ansvaret för detaljerna kring tävlingen.
Den har uppdrag att tillsätta domare och dansledare, hålla i en genomgång för årets domare innan tävlingsstart samt fungera som en länk mellan domare, sekretariat och övriga funktionärer.

Domare

Domare varierar från år till år

Rulla till toppen