GDPR

Vi värnar alltid om din integritet och trygghet!

GDPR-förordningen

Föreningen Hälsingehambon rättar sig efter den nya GDPR-förordningen som infördes 2018-05-25. Det innebär att vi behandlar enbart de personuppgifter som deltagarna lämnat i samband med sin anmälan och/eller som behövs för tävlingens genomförande (ändamålskriteriet). Inga personuppgifter lämnas vidare till någon utanför arrangörens organisation.

Samtycke för att namn och foton förekommer på Hälsingehambons sociala medier har gjorts vid anmälan på anmälningsblanketten.

I enlighet med GDPR har individen rätt att få veta vilka uppgifter Föreningen Hälsingehambon har registrerade om denne och kan också begära att få dessa uppgifter raderade när de inte längre behövs för evenemangets genomförande eller om insamlingen av uppgifterna strider mot GDPRs regelverk. Efter genomfört arrangemang kommer alla personuppgifter att raderas när de inte längre behövs.

Rätt att använda medlemsregistret har nedanstående förtroendevalda i föreningen:
Ordföranden
Kassören
Ledamöter
Ansvariga för hemsidor

Rulla till toppen